Emocje 8 marca 2019

Alimenty na dziecko – kiedy, ile, jak długo

Alimenty na dziecko powinien płacić ten z rodziców, który z dzieckiem nie mieszka. To tak w skrócie. W praktyce zdarza się, że o alimenty występuje żona i matka, która pozostaje w faktycznym związku z ojcem, ale ten z jakiegoś powodu nie czuje się zobowiązany do uczestniczenia w kosztach utrzymania rodziny. Alimenty są obowiązkowe.

Alimenty na dziecko – kiedy trzeba je płacić

Załóżmy hipotetycznie, że rodzice rozstają się, dzieci zostają z matką (taki standard w polskich warunkach). Dla utrudnienia załóżmy, że to matka zarabia więcej. Czy w takiej sytuacji ojciec może powiedzieć, że dzieciom niczego nie brakuje, a jemu jest ciężko i w związku z tym nie będzie płacił? Powiedzieć może, ale nic mu z tego nie przyjdzie. Nawet w przypadku bezrobotnych sądy zasądzają alimenty. O alimenty można wystąpić niezależnie od występowania (lub nie) o rozwód.

Alimenty trzeba płacić w terminie ustalonym przez sąd. W innym przypadku można się spodziewać wizyty komornika.

Alimenty na dziecko – do kiedy trzeba je płacić

Wbrew pozorom nie tylko do momentu, w którym dziecko ukończy 18 lat. Ustawa wskazuje jasno, że rodzice muszą utrzymywać dziecko (a więc także płacić alimenty) dopóki nie będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Górna granica wieku nie została ustalona. Można sobie wyobrazić taką sytuację, w której „dziecko” kończy jedne studia i natychmiast rozpoczyna drugie, tylko po to, by nadal pobierać od rodziców alimenty. Teoretycznie jest to możliwe. Jednak trzeba pamiętać, że sąd w takim przypadku weźmie pod uwagę predyspozycje studenta, wyniki w nauce i potrzebę dalszego studiowania. Dla rodziców studiujących dzieci na pewno istotną okaże się informacja, że sąd może zwolnić ich z obowiązku alimentacyjnego, jeśli dziecko nie wykazuje zdolności związanych z kierunkiem studiów, ma złe wyniki i wyraźnie widać, że studia mają być sposobem na łatwy pieniądz. Jednak trzeba pamiętać, że obowiązek alimentacyjny ustaje wyłącznie na mocy wyroku sądowego.

Nowy projekt zakłada, że obowiązek alimentacyjny będzie wygasał w momencie ukończenia przez dziecko 25 lat.

Alimenty na dziecko – ile można dostać

To kwestia bardzo płynna. Sąd ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę potrzeby dzieci, ale i możliwości pozwanego. Przy czym mówiąc „możliwości”, tak naprawdę pod uwagę bierze się nie tylko to, ile pozwany zarabia, ale ile mógłby, gdyby się postarał. Mowa tu o tak zwanych możliwościach zarobkowych. Przykładowo, jeśli młody, zdolny, bystry informatyk zarabia minimalną krajową, to można śmiało założyć, że unika zarobkowania, by płacić jak najniższe alimenty. W takim wypadku sąd może zasądzić więcej niż 60% jego pensji.

Przy ustalaniu wysokości alimentów pod uwagę brany jest także wiek dzieci, zgodnie z zasadą, że im starsze dziecko, tym więcej kosztuje jego utrzymanie. Jeśli dziecko jest chore i wymaga nieustannej opieki, kwota zasądzonych alimentów także będzie wyższa.

Również osoby bezrobotne nie są w stanie uchylić się od płacenia. Nawet jeśli wykażą niemożność zarobkowania, sąd i tak przyzna dziecku alimenty, najczęściej w najniższej kwocie. Zwolnienie z płacenia może zostać orzeczone tylko w bardzo szczególnych przypadkach. Niemożność ściągnięcia alimentów będzie podstawą do wystąpienia o nie z Funduszu Alimentacyjnego. 

Alimenty na dziecko – kto musi je płacić

W pierwszej kolejności rodzice. To oni są zobowiązani do zapewnienia dziecku odpowiedniej stopy życiowej. Jednak, o czym może nie wszyscy wiedzą, jeśli pozwany rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, o alimenty można pozwać… jego rodziców! Tak, dziadkowie też nie mogą spać spokojnie. Nie brzmi to zbyt sprawiedliwie, niemniej jednak jest jak najbardziej zgodne z prawem. Prawdopodobnie ustawodawca tworząc takie prawo, wziął pod uwagę przede wszystkim interes dziecka. Niewykluczone też, że taki zapis miał zmotywować niepłacących rodziców, niestety w praktyce bywa i tak, że to dziadkowie muszą się podzielić swoją skromną emeryturą

Alimenty na dziecko – jak dostać

Pozew o alimenty jest wolny od opłaty sądowej. Pozew składa rodzic w imieniu dziecka – oficjalnie powodem jest dziecko, pozwanym drugi z rodziców. Przed złożeniem pozwu warto udokumentować koszty utrzymania dziecka, np. zbierając paragony. Co jest kosztem utrzymania dziecka? Wszystkie wydatki, jakie rodzic ponosi, czyli wyżywienie, ubranie, kosmetyki, leki, przybory szkolne, zajęcia dodatkowe, ale też comiesięczne opłaty za czynsz i media.

Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym właściwym dla zamieszkania dziecka lub pozwanego rodzica. W pozwie musi się znaleźć kwota, o jaką wnioskuje rodzic w imieniu dziecka, oraz termin, w jakim chciałby otrzymywać comiesięczne alimenty. Można opisać także sytuację materialną pozwanego rodzica, wspomnieć o jego wykształceniu, wysokości dotychczasowych dochodów, majątku trwałym itp.

Alimenty na dziecko – Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny to ostatnia deska ratunku w przypadku, gdy rodzic uchyla się od płacenia. W takim wypadku można wystąpić o alimenty do funduszu. Jednak warunkiem jest, by dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 725 złotych. Od 1 października 2019 będzie to 800 złotych.

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close