Ciąża i dziecko 21 marca 2023

Dwujęzyczny przedszkolak. Moda czy realne wsparcie, które zaprocentuje w przyszłości?

Dwujęzyczny przedszkolak nie dziwi, a znajomość języków obcych to w dzisiejszym zglobalizowanym świecie standard. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się więc przedszkola oferujące w swoim programie między innymi nauczanie języka angielskiego lub hiszpańskiego. Rodzice, stawiając na edukację obcojęzyczną swoich pociech, dostrzegają realne korzyści, jakie ze sobą niesie. O naturalnej dwujęzyczności przedszkolaków i jej zaletach opowiada ekspertka Anna Osiecka, pedagog KIDS&Co.

Zaraz po ojczystym to właśnie język angielski stał się drugim, którego znajomość uchodzi za coś oczywistego, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Kontakt z nim „od dziecka” wydaje się doskonałym rozwiązaniem. To czas, kiedy umysł małego człowieka jest najbardziej chłonny, a aparat mowy wykazuje najwyższą plastyczność, dając możliwość wyartykułowania praktycznie każdego dźwięku, a to z kolei ułatwia wymowę z odpowiednim akcentem. Nie bez przyczyny zasada: im wcześniej, tym lepiej znajduje zastosowane w przypadku nauki języków obcych. Dwujęzyczny przedszkolak.
Pierwsze lata życia dziecka, to czas najwyższej efektywności w procesie jego rozwoju. Nabywanie zdolności językowych jak: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie to jeden z nich. To również w tym okresie nauka języka obcego pozwala osiągnąć wymierne korzyści. Kładąc nacisk na rozwój tych kompetencji, warto postawić na dwujęzyczność naturalną, która nie jest tożsama z nauką języka, jaką znamy ze szkoły. Możliwa jest poprzez działanie immersyjne, pozwalające dziecku na poznawanie języka obcego dokładnie w taki sam sposób, jak i ojczystego. Dwujęzyczność już od najmłodszych lat może w zdecydowany sposób wpłynąć na przyszłe życie naszych pociech w wielu aspektach jego życia – mówi Anna Osiecka, dyrektor regionalna oraz pedagog sieci dwujęzycznych przedszkoli i żłobków KIDS&Co.

Dwujęzyczny przedszkolak, mały poliglota

Naturalna dwujęzyczność to nie tylko zdolność posługiwania się dwoma językami, jej zalety sięgają zdecydowanie poza sam obszar lingwistyczny. Warto poznać jej pozostałe korzyści:
 – Dwujęzyczne maluchy od wczesnych lat mają zdolności do przyswajania dwóch lub trzech języków obcych.
· Bilingwalny mózg charakteryzuje się wieloma ulepszeniami poznawczymi.
· Zwiększa się potencjał intelektualny dziecka, wzrasta jego kreatywność
i nieszablonowość myślenia.
· Dzieci wykazują doskonałe zdolności edukacyjne takie jak czytanie
i pisanie.
· Dwujęzyczność rozwija kreatywność i myślenie twórcze.
· Pozytywnie wpływa na aspekty zdrowia emocjonalnego dzieci, ich postawy i rozwój społeczny.
· Uczy otwartości i tolerancji wobec różnych społeczności. Daje możliwość poznania ich historii, kultury i zwyczajów.

Dobre przedszkole gwarancją sukcesu

Gwarancją naturalnej dwujęzyczności jest odpowiednio dobrana placówka edukacyjna. To na co należy zwrócić szczególną uwagę przy jej wyborze, to przede wszystkim:
· Odpowiednio dobrana kadra, w tym obecność native speakerów, którzy oprócz nauczycieli polskojęzycznych będą towarzyszyć dziecku podczas całego pobytu w przedszkolu.
· Ilość godzin przeznaczonych na naukę języka.
·Dodatkowym atutem jest współpraca placówki z innymi międzynarodowymi przedszkolami, pozwala to na wymianę najlepszych praktyk w kwestii metod i technik nauczania oraz wychowania dzieci.

Takie rozwiązania znaleźć można w placówkach przedszkolnych KIDS&Co, gdzie nauczanie języka odbywa się poprzez rozwijanie dziecięcych zainteresowań i kompetencji, jednocześnie powodując szybsze zapamiętywanie. W „zerówce” program realizowany jest brytyjską metodą phonics, która zakłada naukę łączenia sylab, a następnie poprawnego czytania.

Odpowiedni dobór poszczególnych narzędzi i pomocy edukacyjnych, skupionych wokół tematów pozostających w kręgu zainteresowań przedszkolaków przekłada się na szybkie i efektywne wyniki nauczania. Przedszkola KIDS&Co zlokalizowane są m.in. w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.

Rodzicu, Ty też możesz pomóc dziecku w rozwoju dwujęzyczności

Kształtowanie dwujęzyczności zaczyna się od urodzenia. To szczególny czas w życiu dziecka, kiedy rodzice i najbliższa rodzina poświęca mu najwięcej uwagi i spędza z nim najwięcej czasu. To doskonała okazja do czynnego udziału i wsparcia swojej pociechy w tym procesie, a można to zrobić obserwując, zwracając uwagę na styl wysławiania się, a w przypadku błędów – wskazać właściwy sposób wymowy. Warto też komunikować się z dzieckiem w danym języku podczas prostych czynności w domu, a przede wszystkim chwalić jego osiągnięcia.
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ciąża i dziecko 21 marca 2023

Jak wybrać przedszkole, aby wspierało przyszły rozwój dziecka?

Według badań aż 85% mózgu dziecka rozwija się w pierwszych pięciu latach życia, czyli między innymi w okresie przedszkolnym. To właśnie na tym etapie tworzą się podstawy do nauki, funkcjonowania w społeczeństwie, pojawia się również chęć odkrywania świata. Doświadczenia dostarczane dziecku w początkowych latach będą wpływały na jego przyszłość. Jak wybrać przedszkole, by umożliwić maluchowi optymalny rozwój w tym okresie, podpowiada ekspertka – Anna Osiecka, pedagog.

Od urodzenia do 5 roku życia mózg dziecka rozwija się bardziej niż w jakimkolwiek innym momencie życia. W chwili przyjścia na świat ma wielkość około 25% wielkości przeciętnego dorosłego mózgu. W pierwszym roku życia podwaja swoją wielkość, a kiedy dziecko osiąga wiek 3 lat, mózg ma już blisko 80% wielkości dorosłego mózgu. Do czasu osiągnięcia przez malucha 5 roku życia, mózg będzie miał już 90% wielkości mózgu dorosłej osoby.

Pierwsze pięć lat? Najważniejsze!

To w jaki sposób wpłyniemy na rozwój mózgu w tym okresie będzie miało trwały wpływ na zdolność dziecka do uczenia się, odnoszenia sukcesów w szkole i życiu, funkcjonowania w społeczeństwie, a także na umiejętność rozwiązywania problemów i chęć odkrywania świata. Z czego to wynika, wyjaśnia Anna Osiecka, pedagog w przedszkolach sieci KIDS&Co.:

We wczesnym okresie życia powstają w mózgu połączenia odpowiedzialne za tworzenie i rozwijanie umiejętności takich jak motywacja, samoregulacja, rozwiązywanie problemów, komunikacja z otoczeniem. Powstanie tych połączeń jest dużo trudniejsze po przekroczeniu przez dziecko 5 roku życia. Połączenia mózgowe tworzą się codziennie, już od urodzenia, poprzez doświadczanie wywołane zarówno przez pozytywne, jak i negatywne bodźce. Wpływ na tworzenie się wspomnianych połączeń nerwowych mają relacje z rodzicami czy opiekunami, ale też doświadczania pochodzące spoza domowego środowiska. Te codzienne interakcje będą oddziaływały na rozwój pociechy w jej dalszym życiu. Dlatego tak ważne jest zapewnienie maluchowi odpowiednich bodźców i doświadczeń już w pierwszych latach – tłumaczy Anna Osiecka, pedagog i dyrektor regionalny KIDS&Co.

Poza pierwszymi latami spędzonymi w środowisku domowym, pod opieką rodziców i najbliższych, warto umożliwić dziecku również rozwój w innym otoczeniu, na przykład w przedszkolu.  Bo do optymalnego stymulowania mózgu potrzebne są bodźce pochodzące z różnorodnych źródeł.

Przedszkole – stymulator rozwoju

Przedszkole uczy niezwykle ważnych umiejętności interpersonalnych, które będą wykorzystywane przez dziecko w późniejszych etapach życia: zapewnia dziecku możliwość uczenia i ćwiczenia podstawowych umiejętności społecznych, emocjonalnych, rozwiązywania problemów i nauki. Dodatkowo stanowi najważniejsze przygotowanie i wprowadzenie do edukacji w kolejnych latach życia, zaczynając od szkoły podstawowej.

Ekspert wyjaśnia, jakie umiejętności malucha buduje i wzmacnia przedszkole:

· Rozwija poczucie własnej wartości i pewności siebie – pomaga dziecku czuć się dobrze z tym, kim jest i być pewnym zdolności do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.

· Zapewnia dziecku umiejętność uczenia się cierpliwości, otwartości na zmiany, słuchania innych – w skrócie daje solidne podstawy do wszystkich społecznych i emocjonalnych umiejętności, które maluch będzie wykorzystywał w kolejnych latach.

· Daje podstawy do zdobywania umiejętności uczenia się. Pomaga zdobyć podstawową wiedzę o świecie, wspiera naukę pisania, czytania, liczenia.

· Daje pierwszą stałą możliwość kontaktu z językami obcymi.

· Uczy samodzielności i samodzielnego rozwiązywania zadań.

· Uczy współpracy i umiejętności dzielenia się.

· Uczy umiejętności koncentracji i skupienia się na wykonywaniu czynności.

· Wzbudza ciekawość i chęć poznawania świata.

· Daje podstawy do budowania zdrowych nawyków, w tym w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Rodzice stojący przed wyborem placówki często zastanawiają się, jak wybrać przedszkole, która zagwarantuje najlepszy rozwój dziecka.

Jak wybrać przedszkole? Wybór idealnego miejsca często okazuje się dużym wyzwaniem. Przedszkole to nie tylko kolejny rok opieki nad dzieckiem, ale przede wszystkim ważny krok przed pójściem do szkoły podstawowej. Warto postawić na placówkę, która ma na uwadze dziecięcą różnorodność i gwarantuje najlepszy rozwój dziecka w wielu obszarach: emocjonalnym, psychicznym, społecznym, językowym czy motorycznym. Przedszkole powinno gwarantować również rozwój tak zwanych kompetencji przyszłości – samoświadomości, pamięci, zdolności do adaptacji, kreatywności czy rozwiązywania problemów. Warto zwrócić uwagę, czy placówka daje możliwość stałego kontaktu z językiem obcym. To kluczowe umiejętności, których rozwój już we wczesnym wieku może wpłynąć na odniesienie sukcesu w przyszłości – tłumaczy Anna Osiecka, pedagog i dyrektor regionalny KIDS&Co.

Jak wybrać przedszkole?

Rodzice, którzy stoją przed tym trudnym wyborem, w pierwszej kolejności będą zwracać uwagę na zakres zajęć oferowanych przez przedszkole, a także jego odległość od domu lub pracy. Warto też zwrócić uwagę na to, czy placówka:

· W codziennym planie zajęć zachowuje odpowiednie proporcje między swobodną zabawą a edukacją, która powinna przebiegać w formie zabawy, doświadczania, i odkrywania.

· Oferuje zajęcia warsztatowe, rytmiczne, plastyczne, ruchowe, a także częste wycieczki, które sprzyjają budowaniu umiejętności samodzielnego myślenia, współpracy, rozwijają  zainteresowania malucha.

· W profilu swojej działalności oferuje edukację opartą na budowaniu postawy otwartości, innowacyjności i tolerancji w stosunku do różnych ras czy religii.

· Zapewnienia dzieciom stały kontakt z językiem obcym, np językiem angielskim lub hiszpańskim. Dobrym rozwiązaniem jest placówka oferująca metodę immersji językowej, czyli codziennego „zanurzenia” w środowisku obcojęzycznym poprzez obecność nauczyciela języka obcego we wszystkich czynnościach wykonywanych przez maluchy.

· Oferuje dietę sprzyjającą budowaniu odporności, bogatą w owoce, warzywa oraz nieprzetworzone produkty. Dobrym przykładem jest dieta makrobiotyczna.

· Dzieciom o specjalistycznych wymogach w zakresie diet zapewnia posiłki dostosowane do ich potrzeb.

· Zapewnia nowoczesne i bezpieczne pomieszczenia (sale) z dobrym poziomem nasłonecznienia i wentylacji, a dodatkowo gwarantuje dostęp do bezpiecznego placu zabaw. Ważne, aby tren dla dzieci był ogrodzony i wyposażony w atestowane urządzenia oraz bezpieczną nawierzchnię.

· Zapewnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, a także dostęp do specjalistów wspomagających rozwój dziecka (lektorzy języków obcych, psychologowie, logopedzi i inni).

· Jako udogodnienie dla rodziców – jest w odpowiedniej odległości od domu lub od miejsca pracy, a dodatkowo zapewnia miejsca parkingowe przy placówce. Dla przykładu – przedszkole KIDS&Co zlokalizowane w Elektrowni Powiśle (otwarcie zaplanowane na wrzesień tego roku) gwarantuje rodzicom dostęp do parkingu podziemnego.

Jak wybrać przedszkole? Warto też zwrócić uwagę na to, czy w okolicy znajdują się ciekawe punkty, do których warto pójść z dzieckiem po zajęciach – w ramach pielęgnowania wspólnego odkrywania świata. W przypadku przedszkola w Elektrowni Powiśle będzie to na przykład Centrum Nauki Kopernik, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego czy piękny deptak nad Wisłą.


Zdjęcie dodane przez Jennifer Murray: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/selektywne-zdjecie-trzech-figurek-ksiezniczek-disneya-na-brazowej-powierzchni-1089069/

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ciąża i dziecko 21 marca 2023

Niezbędnik dla mam karmiących piersią i butelką

Karmienie piersią to najlepszy i powszechnie rekomendowany przez pediatrów sposób żywienia niemowlęcia przez pierwsze miesiące jego życia. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy konieczne jest włączenie do diety dziecka następnego mleka modyfikowanego, czyli tzw. karmienie mieszane. Sprawdź, które akcesoria w takiej sytuacji okażą się pomocne lub wręcz niezbędne.

Na czym polega karmienie mieszane?

Najlepszym pokarmem dla dziecka jest mleko mamy. Zawarta w nim kompleksowa kompozycja składników odżywczych jest szczególnie istotna m.in. dla kształtującego się układu odpornościowego. To m.in. dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia niemowlęcia i jego kontynuację do 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzaniu diety dziecka.

Bywa, że mama przystawia niemowlę do piersi, ale musi też dodatkowo dokarmiać dziecko następnym mlekiem modyfikowanym. Takie rozwiązanie jest niezbędne po konsultacji z lekarzem m.in. w sytuacji, kiedy kobieta ma problemy zdrowotne, a nie chce całkowicie rezygnować z karmienia piersią lub ma mało pokarmu, a pobudzenie laktacji nie daje oczekiwanych efektów.

Czy wiesz, że…

…kiedy dziecko ssie pokarm przez smoczek, odbywa się to nieco inaczej niż gdy ssie mleko z piersi mamy? Mleko z butelki wypływa bowiem łatwiej i szybciej. To dlatego niemowlę, które dostaje pokarm dwoma sposobami, może pójść „na łatwiznę” i odrzucić pierś.

Warto przy tym podkreślić, że bardzo dużej liczbie kobiet udaje się z powodzeniem karmić maleństwo jednocześnie piersią i butelką. Choć karmienie mieszane czasem bywa koniecznością, każda mama powinna zrobić wszystko, by utrzymywać laktację – matczyne mleko jest dla półrocznego dziecka najlepszym i najważniejszym pokarmem.

Karmienie butelką – co trzeba kupić?

Nowoczesne akcesoria mogą ułatwić karmienie dziecka. Kilka z nich okaże się niezbędnymi przy rozpoczęciu karmienia mieszanego.

  • Butelki – rodzicom będą potrzebne minimum dwie lub trzy. Najpraktyczniejsze będą te plastikowe, ponieważ są lekkie i się nie tłuką. Warto pamiętać, że butelki należy regularnie wymieniać – szczególnie, jeśli pojawią się na nich zarysowania lub przebarwienia od pokarmów, które dziecko otrzymuje.
  • Smoczki – najlepiej mieć dwa lub trzy na zmianę. Można wybrać silikonowe, które są przezroczyste, twarde i trwałe albo kauczukowe, które są koloru jasnobrązowego i są miękkie. Smoczki należy często wymieniać, najlepiej co kilka tygodni, a wybór warto skonsultować z lekarzem lub położną. Warto też poszukać smoczka, który wymaga od dziecka takiego samego wysiłku, jak ssanie piersi mamy.
  • Szczotka do butelki – to ona pozwoli dokładnie wyczyścić butelkę od środka.
  • Podgrzewacz – bardzo przydatny i praktyczny sprzęt. Dzięki niemu łatwo można np. podgrzać wcześniej odciągnięte mleko, które w celu zachowania świeżości było przechowywane w lodówce.
  • Sterylizator – umożliwia dezynfekcję smoczków i butelek. Chociaż jest przydatny, nie jest niezbędny, bowiem w dbaniu o czystość i bezpieczeństwo dziecięcego smoczka czy butelki wystarczy zwykły garnek, który będzie przeznaczony specjalnie do wyparzania takich wyrobów.

Ważny wybór mleka na dobry początek

Kolejnym krokiem, po wyborze wszystkich niezbędnych akcesoriów, jest wybranie odpowiedniego mleka modyfikowanego, czyli mleka następnego przeznaczonego dla niemowlęcia po 6. miesiącu życia. Jak dokonać takiego wyboru? Podpowiadamy:

  • Po pierwsze: przed wyborem odpowiedniego mleka następnego warto się skonsultować z lekarzem pediatrą, który zna dziecko i pomoże dobrać produkt najlepiej odpowiadający potrzebom młodego organizmu.
  • Po drugie: po 6. miesiącu a przed ukończeniem 1. roku życia niemowlę powinno otrzymywać mleko następne, czyli posiadające na opakowaniu oznaczenie „2”. Dla rocznego dziecka odpowiednim produktem będzie mleko modyfikowane z cyfrą „3” na etykiecie.
  • Po trzecie: warto zwrócić uwagę, aby skład wybieranego dla malucha mleka modyfikowanego był inspirowany składem kobiecego pokarmu.
  • Po czwarte: warto pamiętać, że o tym, czy dany produkt ma skład inspirowany mlekiem mamy, nie świadczy jeden składnik, a dopiero cała ich kompozycja. Bebilon 2 to mleko następne posiadające kompletną kompozycję składników, zawierające także te naturalnie występujące w mleku matki[1]. Dzięki temu dostarcza ono dziecku wiele korzyści, m.in. wspiera prawidłowy rozwój, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego, oraz rozwój funkcji poznawczych. To również mleko następne rekomendowane jako numer 1 przez pediatrów w Polsce[2]. Teraz jest dostępne także w płynie – dokładnie odmierzonej, pełnowartościowej porcji 200 mililitrów, w wygodnej i zamykanej butelce. To idealne rozwiązanie na nocne karmienia i wygodne dokarmiania.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.


Photo by Lucy Wolski on Unsplash

[1] Kompletna kompozycja Bebilon 2 zgodna z przepisami prawa zawiera m.in. witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, DHA dla rozwoju mózgu oraz żelazo dla rozwoju poznawczego. Laktoza, DHA, witaminy, żelazo, wapń oraz nukleotydy naturalnie występują w mleku matki.

[2] Wśród mlek następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2020 r.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close