Ciąża 14 sierpnia 2016

Sprawdź, jakie zaszły zmiany w Kodeksie pracy dla kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią, oraz czy ciebie też dotyczą

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy zawierającą zmianę w przepisach dotycząca zakresu prac, które mogą wykonywać kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Zgodnie z nowym zapisem kobiety karmiące piersią lub będące w ciąży nie będą mogły podjąć pracy uciążliwej, niebezpiecznej lub szkodliwej dla zdrowia.

Zmiana przepisów (art. 176 Kodeksu pracy) podyktowana była zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję Europejską, której zdaniem dotychczasowe zapisy były dyskryminujące i naruszały zasadę równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i pracy. Nie wynikało z nich jasno, jakoby miały odnosić się jedynie do kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią, a nie do ogółu kobiet. Zapis kodeksowy – zdaniem Komisji Europejskiej – ograniczał przez to prawa kobiet w dostępie do zatrudnienia. W związku z powyższym Komisja Europejska zobowiązała Radę Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz, jakich prac nie będą mogły wykonywać kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Co ważne, zmienione przepisy będą zobowiązywały pracodawcę do przeniesienia ciężarnej lub karmiącej do innej pracy, jeśli obecnie zatrudniona jest w warunkach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogłyby niekorzystnie wpływać na jej zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Jeżeli nie będzie to możliwe, pracodawca powinien zwolnić kobietę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close