Teksty autorstwa: Anna Mikler-Chwastek

Anna Mikler-Chwastek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Ka­tedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się problematyką związaną z: rozwojem prawidłowym i zaburzonym dzieci, dotykowym pozna­waniem siebie i otoczenia przez niemowlęta i małe dzieci, nabywaniem kompetencji w zakresie samodzielności elementarnej w przypadku dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.

Top W Roli Mamy na Facebooku