W szkole 31 sierpnia 2023

Jak i kiedy „wpuścić” dzieci do internetu? Edukacja cyfrowa oczami Polaków – badanie the:protocol

Ponad połowa badanych rodziców uważa, że początek edukacji szkolnej to odpowiedni czas na zaznajamianie dzieci z nowoczesnymi technologiami. Jednocześnie dostrzegają oni, że edukacja cyfrowa wciąż pozostawia w Polsce wiele do życzenia. Rodzice młodych Polaków chcą m.in., by szkoły uczyły ich dzieci odpowiedzialnego korzystania z narzędzi cyfrowych. Serwis rekrutacyjny dla branży IT the:protocol przebadał postawy Polaków wobec tzw. edukacji cyfrowej.

Edukacja cyfrowa – najważniejsze dane:

· Ponad połowa badanych rodziców uważa, że wiek powyżej 6 lat to najodpowiedniejszy moment na rozpoczęcie korzystania z urządzeń takich jak komputer stacjonarny, laptop, smartfon czy smartwatch.

· Aż 13% badanych uważa, że już dzieci poniżej 2 lat mogą korzystać z telewizora, a 6% ankietowanych dałoby im do ręki smartfon i tablet.

· 66% respondentów twierdzi, że kompetencje cyfrowe są ważnym elementem edukacji dzieci.

· 62% ankietowanych ocenia, iż w Polsce przykłada się zbyt małą wagę do kształcenia w zakresie technologii na poziomie szkól podstawowych i średnich.

· 7 na 10 badanych rodziców uważa, że odpowiedzialna edukacja cyfrowa powinna być organizowana w szkołach.

Technologie – tak, ale nie od razu

Początek edukacji szkolnej jest według ankietowanych Polaków najwłaściwszym moment na pierwszy kontakt dzieci z technologiami. Ich opinie zależą jednak od typu urządzeń elektronicznych. Ponad połowa matek i ojców uważa, że dopiero po szóstym roku życia dzieci powinny rozpoczynać korzystanie z komputera stacjonarnego, laptopa i smartwatcha, a także smartfona. Wobec tego ostatniego typu urządzeń rodzice są najostrożniejsi – aż 58,5% z nich wskazało tu jasno granice powyżej 6 lat jako odpowiedni wiek na użytkowanie. Nieco mniej niż połowa rodziców (47 proc.) dałaby do ręki tablet dopiero dzieciom w tym wieku. Wyraźny wyjątek stanowi telewizor – zaledwie 17% rodziców uważa, że powinno się go udostępniać tylko dzieciom mającym powyżej 6 lat. Blisko 30% nie widzi problemu z zaznajomieniem z nim już dzieci w wieku 2- 3-lat, a aż 13% badanych uważa, że przed telewizorem mogą siąść dzieci poniżej drugiego roku życia. Z kolei aż 6% ankietowanych dałoby dzieciom w tym wieku do ręki smartfon i tablet.

Kompetencje cyfrowe do poprawy

Dane jasno pokazują zatem, że początek edukacji szkolnej jest kluczowy dla kształcenia zdrowej relacji młodych ludzi z technologiami. Kompetencje cyfrowe, rozumiane jako zdolność do sprawnego korzystania z technologii – m.in. urządzeń, internetu, programów – w codziennym życiu, pracy, nauce czy czasie wolnym, wydają się być niezbędnym elementem funkcjonowania we współczesnym świecie.

Tymczasem, według analiz Komisji Europejskiej, w rankingach kompetencji cyfrowych Polska znajduje się na niskich pozycjach. W zestawieniu krajów Wspólnoty z największym odsetkiem obywateli posiadających podstawowe kompetencje cyfrowe znaleźliśmy się na odległym, 24. miejscu. Według analityków tylko 43% Polaków posiada je w przynajmniej podstawowym stopniu.

– Ten wynik najlepiej pokazuje, że konieczne jest rozwijanie umiejętności młodych pokoleń, tak aby mogły właściwie wykorzystywać technologie w przyszłości, w codziennym życiu i pracy. Edukacja powinna odpowiednio akcentować także odpowiedzialny sposób użytkowania technologii i internetu, zgodny z zasadami ekologii cyfrowej (dziedziny zajmującej się ograniczeniem negatywnego wpływu technologii na środowisko naturalne). Takich osób będziemy potrzebować w przyszłości. Poradzą sobie one też z wyzwaniami scyfryzowanej rzeczywistości i będą potrafiły odpowiednio zadbać o swój cyfrowy dobrostan oraz balans między życiem a technologią. W szerzeniu tych postaw już dziś najważniejszą rolę odgrywają rodzice oraz szkoła. Z naszego badania wynika, że rodzice mają tego świadomość, a na tym tle zdecydowanie wyróżnia się branża IT
– mówi Paulina Berska z serwisu the:protocol, inicjatora badania.

Edukacja cyfrowa: co na to rodzice?

Jak zatem polscy rodzice postrzegają rolę nauki świadomego wykorzystania technologii przez młode pokolenie? Dane zgromadzone przez the:protocol pokazują, że większość rodziców (62%) uważa, iż w Polsce przykłada się zbyt małą wagę do kształcenia w zakresie technologii na poziomie szkól podstawowych i średnich, tymczasem kompetencje cyfrowe powinny być ważnym elementem edukacji i warto o nich uczyć jak najwcześniej (potwierdza to 66% ankietowanych).

Co ciekawe, świadomość tych kwestii jest szczególnie wysoka wśród rodziców pracujących na co dzień z nowoczesnymi technologiami. Aż 72% z nich twierdzi, że kompetencje cyfrowe są ważnym elementem edukacji dzieci i powinny być kształtowane w szkole jak najwcześniej. Dla porównania podobną opinię ma 63% pozostałych badanych. Reprezentanci branży IT mający dzieci, są także bardziej krytyczni wobec przygotowania szkół podstawowych i średnich do kształtowania bardziej cyfrowych pokoleń. 67% z nich uważa, że poziom kształcenia w zakresie technologii na tych poziomach jest zbyt niski, podczas gdy wśród pozostałych rodziców sądzi tak 63% badanych.

Szkoła kluczowa w odpowiedzialnej edukacji

Z badania wynika, że rodzice nie są w zasadzie pewni, czy polski system edukacji na wszystkich szczeblach jest dobrze dostosowany do edukacji w dziedzinie wykorzystania technologii. Podczas gdy 33 proc. badanych ojców i matek zgadza się z twierdzeniem, iż większość szkół w Polsce jest dobrze dostosowana do edukacji dzieci w dziedzinie wykorzystania technologii, 34 proc. myśli odwrotnie, a reszta badanych – nie ma na ten temat żadnego zdania. Osąd rodziców z branży IT jest surowszy, aż 46 proc. z nich dostrzega niedostatki placówek edukacyjnych w tym względzie.

Jednocześnie, dla zdecydowanej większości rodziców szkoły są miejscem, które powinny także uczyć odpowiedzialnego korzystania z technologii. Aż 7 na 10 badanych uważa np. że edukacja z zakresu ekologii cyfrowej, pokazująca dzieciom jak nadmierne wykorzystywanie technologii może wpływać na otoczenie, powinna być organizowana właśnie szkołach, a o temacie warto mówić już na początku zaznajamiania dzieci z technologiami i urządzeniami cyfrowymi. Co więcej, według podobnego odsetka ankietowanych, to zagadnienie powinno być poruszane nie tylko na lekcjach informatyki, ale także na innych zajęciach związanych np. z szeroko rozumianą ekologią. Rzecz jasna rodzice wysoko oceniają także swoją rolę w odpowiedniej edukacji cyfrowej. Aż 73 proc. z nich jest świadoma, że ponoszą odpowiedzialność za edukację dzieci z zakresu rozsądnego i ekologicznego korzystania z technologii.

– Rozwijanie umiejętności filtrowania informacji, weryfikacja źródeł, programowanie oraz świadomość istnienia cyfrowego śladu węglowego powinny być wpisane w program edukacji. Takie kompetencje wydają się nam być niezbędne we współczesnym świecie, nie pochwalamy alienacji technologicznej i wierzymy, że mądre towarzyszenie dzieciom w eksploracji cyfrowego świata zaprocentuje, również pod względem społecznym. Pokolenie digital natives nie potrafi funkcjonować bez technologii – towarzyszy ona dzieciom w szkole i poza nią. Pamiętajmy, że dzisiejsi uczniowie są naszymi przyszłymi klientami, pracownikami, a także pracodawcami. Im szybciej zadbamy o mądrą edukację technologiczną, również w zakresie ekologii cyfrowej, tym skuteczniej zaprocentuje ona w momencie, kiedy kolejne pokolenie wejdzie na rynek
– komentuje Agnieszka Maciejowska, CEO i współzałożycielka Plan Be Eco.

O badaniu

Raport „Cyfrowy ślad technologii” został oparty na wynikach badania, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie the:protocol między grudniem 2022 roku i styczniem 2023 roku. Kalkulacje śladu cyfrowego przygotowane zostały przez firmę Plan Be Eco na podstawie wyników badania. Pomiar przeprowadzono metodą CAWI (profesjonalnego formularza online) na grupie 742 respondentów w wieku 18-65 lat posiadających pracę. W próbie badawczej uwzględniona została grupa 311 pracowników i pracownic branży IT, w której znalazły się m. in. role w obszarach: programowania, testowania, project managementu, projektowania i obsługi sieci komputerowych.

 

Źródło wpisu: informacja prasowa
Obraz Amr z Pixabay
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Lifestyle 30 sierpnia 2023

Wrzesień to nowy styczeń – dlaczego wraz z nadejściem jesieni odczuwamy większą motywację?

Wrzesień i początek jesieni symbolizują nową energię, motywację i chęć zmiany. Ma to związek z „efektem świeżego startu”, który według badania przeprowadzonego przez Barbora.pl odczuwa co trzeci Polak.

Początek nowego roku kalendarzowego powszechnie znany jest jako czas, kiedy z większym zapałem zabieramy się za osiąganie celów wyznaczonych sobie przy okazji sylwestrowych postanowień. To moment, w którym zapisujemy się na siłownię, zmieniamy dietę, rzucamy nałogi i zaczynamy oszczędzać. Poczucie świeżości i „otwartych drzwi” pozwala nam pozostawić w przeszłości dawne nawyki oraz przyzwyczajenia w myśl hasła „nowy rok, nowa ja!”.

Poczucie zorganizowania, a także motywacja, którą odczuwamy, nie ma jednak nic wspólnego ze styczniem i rozpoczęciem nowego roku. Wzorzec zachowania nazwany przez ekonomistów behawioralnych „efektem świeżego startu” odnosi się do zasady, że nowe nawyki najłatwiej wdrożyć nam w naturalnych punktach przejściowych. Początek zmian może symbolizować okazja, jak urodziny lub czasowy punkt orientacyjny, jak pierwszy dzień miesiąca lub nadejście kolejnej pory roku.

Dla wielu „nowym styczniem” stał się wrzesień, który kojarzony jest z początkiem roku szkolnego i akademickiego. Nawet jeśli szkoła i egzaminy są już za nami, okres ten wciąż kojarzy się z przygotowaniami do nadejścia nowego etapu.

Wrzesień i jesień motywują do działania

Jesień to początek nowego sezonu, który wydaje się naturalnym czasem na wyznaczanie nowych celów i planowanie ich osiągnięcia. Gdy lato dobiega końca, warto poświęcić trochę czasu i świadomie podejść do ostatnich miesięcy roku. To dobra okazja, żeby pomyśleć o niezbędnych zmianach i nowych przyzwyczajeniach, które zamierzamy wprowadzić.

Badania przeprowadzone przez supermarket spożywczy online Barbora.pl, wykazały, że co trzeci ankietowany wraz z nadchodzącą jesienią odczuwa większą motywację (34%), czuje się bardziej zorganizowany (33,6%) i produktywny (29,7%). 

Wiele osób wkracza w ostatni kwartał roku z nowym nastawieniem. Ludzie często spędzają lato na relaksie ze spokojniejszym harmonogramem, a następnie podchodzą do pracy ze „świeżym”, wypoczętym umysłem. Podobnie jak w przypadku wchodzenia w nowy rok, we wrześniu często stawiamy sobie nowe cele i myślimy o nowych sposobach na zwiększenie produktywności. mówi Anita Komar, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Barbora.pl i dodaje Warto korzystać z wszelkich dostępnych udogodnień. W Barbora.pl oferujemy naszym klientom wiele rozwiązań pozwalających na zwiększenie efektywności, ułatwiających planowanie i poprawiających naszą wydajność. Choćby dzięki darmowej dostawie przez 7 dni w tygodniu i opcji zamawiania zakupów, które zostaną dostarczone nawet tego samego dnia, jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas normalnie spędzany w kolejkach czy drodze do supermarketu. 

Wrzesień to nowy styczeń: czas na reorganizację i nowe cele

Respondenci zapytani o wdrażane nawyki, które mają pomóc im w lepszej organizacji i zwiększeniu produktywności, wymieniają przede wszystkim planowanie zakupów (37,5%), robienie list zadań (37,1%) i regularne posiłki (34,5%). Wśród innych odpowiedzi znalazły się również używanie kalendarza lub plannera, planowanie domowego budżetu, wprowadzenie codziennej rutyny, sprzątanie i uprawianie sportu.

Przeprowadzone badania wykazały, że nasze zorganizowanie i towarzyszące mu uczucie motywacji wynika z planowania zakupów i posiłków. To bardzo ważne nawyki, które pozwalają nam nie tylko urozmaicić menu, ale również ograniczają marnowanie żywności. Równie kluczowe jest posiadanie harmonogramu.  Regularne posiłki i przekąski dają więcej możliwości w ciągu dnia, aby dostarczyć naszemu organizmowi energii i składników odżywczych potrzebnych do optymalnego funkcjonowania, pozwalając nam zaangażować się we wszystkie rzeczy, które musimy zrobić w ciągu dnia. – dodaje Anita Komar z Barbora.pl.

Chcąc dobrze przygotować się do wejścia w nowy, jesienny sezon, warto skorzystać z udogodnień oferowanych przez Barbora.pl, takich jak planowanie listy zakupów, czy możliwość zapisania zawartości swojego koszyka. Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej sklepu i sprawdzenia przepisów przygotowanych przez naszych ekspertów, które mogą zainspirować zdrowe i odżywcze posiłki.

Wrzesień to świetny czas na reset i odnowę. Warto poświęcić ten miesiąc na skupienie się na własnym ci, a także na osiągnięciu celów zawodowych i prywatnych, które podczas wakacji zeszły na drugi plan. Dobrze jednak pamiętać, by do wprowadzania nowych nawyków podejść odpowiedzialnie. Stopniowe zmiany pozwolą nam na utrzymanie motywacji i uniknięcie szybkiego wypalenia.

wrzesień to nowy styczeń czas na zmiany

W materiale wykorzystano wyniki badania, przeprowadzonego na zlecenie marki Barbora przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research w lipcu 2023 roku, N = 1000.

 

Źródło wpisu: informacja prasowa
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
W szkole 30 sierpnia 2023

Bento zamiast kanapek do szkoły. Czym jest i jak je przygotować?

Wielu rodziców zastanawia się, co przygotowywać dziecku na drugie śniadanie. Sami też chcieliby jeść na lunch posiłki, które nie tylko zaspokoją głód, ale również dostarczą organizmowi niezbędne składniki odżywcze. Idealną opcją w obu przypadkach może się okazać bento. Dowiedz się, czym dokładnie jest i dlaczego bento sprawdza się znakomicie zamiast tradycyjnych kanapek – zarówno w pracy, w szkole, jak i w podróży.

Czym jest bento?

Bento to typowo japońska forma posiłku, o której pierwsze wzmianki pochodzą sprzed wielu wieków. Japończycy, wyruszając na polowania lub udając się do odległego miejsca pracy, zabierali ze sobą żywność w postaci niewielkich porcji, zawiniętych w tkaninę. Dziś bento pakuje się do estetycznych pudełeczek. Kluczową zasadą jest to, że poszczególne produkty czy składniki są pakowane oddzielnie.  W Japonii są to zwykle ryż, kawałeczki mięsa lub tofu, warzywa – marynowane lub surowe – oraz dodatkowe przekąski. Niemniej bento może się składać z dowolnych produktów. A to tylko jedna z jego zalet.

Bento wyzwala kreatywność

Niejeden rodzic martwi się, że jego dziecko nie odżywia się prawidłowo. Zwłaszcza w szkole, gdzie często ma dostęp do niezdrowych przekąsek, które wybiera zamiast przygotowanej w domu kanapki. A gdyby w jego plecaku znalazło się coś, co jest na tyle atrakcyjne i apetyczne, że mało co może z tym konkurować? Japonia słynie nie tylko ze zdrowego, ale również estetycznie wyglądającego jedzenia i bento nie jest tu wyjątkiem. 

Możemy tworzyć z jedzenia dowolne kształty. Pakować dziecku pudełeczka, których zawartość ma różne kolory, a produkty mają inne tekstury. – Co najważniejsze, bento box może być prawdziwą kopalnią cennych składników, zawartych w warzywach, orzechach czy innych wartościowych produktach, które zdecydujemy się w nim umieścić – podkreśla dietetyczka, Aneta Korzeniecka. 

Ponadto bento mogą być małymi dziełami sztuki, dzięki czemu posiłki staną się bardziej apetyczne i zachęcające do jedzenia. 

Sposób na poprawę wydajności w szkole, pracy…

Niejedzenie w ciągu pobytu w szkole czy pracy – co wciąż niektórym się zdarza – powoduje spadek poziomu energii i zdecydowanie obniża naszą wydajność. Z kolei podjadanie w pośpiechu byle czego, może prowadzić do problemów z trawieniem i nie dostarcza nam odpowiednich składników odżywczych. – Tego typu nawyki żywieniowe mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla naszego zdrowia. – ostrzega Aneta Korzeniecka. – Bento natomiast, z jego lekką, ale sycącą zawartością, pozwala na skupienie się na nauce czy pracy bez odczuwania ciężkości, spadku energii i senności. – dodaje. 

…. i budowanie relacji 

Jak to jest, że zwykle najlepiej jedzenie smakuje nam wtedy, gdy ktoś je dla nas przygotował? Kiedy ktoś decyduje się przygotować dla nas posiłek, wyraża tym samym troskę i zaangażowanie w nasze dobro. A jeśli w dodatku robi to w formie bento – z uwagą i dbałością nie tylko o smak, ale także estetykę podania – nie sposób odebrać tego jako wyraz zaangażowania w łączącą nas relację. Pamiętajmy, że nie tylko dzieci ucieszą się z pięknie przygotowanego bento. Dorośli także docenią ten niebanalny sposób na wyrażenie uczuć.

Bento to oszczędność czasu i pieniędzy

I na koniec, choć z pewnością nie najmniej ważne argumenty – przygotowywanie bento boxu nie jest czasochłonne i nie kosztuje tyle, co codzienne kupowanie lunchu w pracy czy szkole. To także idealny sposób na przygotowywanie posiłków w duchu zero waste. Nie wiesz, jak zacząć swoją przygodę z bento? W sieci znajdziesz wiele prostych przepisów i inspiracji, które pomogą Ci w przygotowaniu różnych kompozycji, w zależności od nastroju. Bierz z nich to, na co masz ochotę. Na początek wykorzystaj poniższe propozycje. Smacznego! 

Bento zamiast kanapek – przepisy

Zestaw dziecięcy bento do szkoły

Składniki:

Mix ulubionych owoców (np. borówki, maliny, jeżyny).

Bakalie.

Blanszowane różyczki kalafiora, brokułu oraz marchewka pokrojona w słupki. 

Jajko pszczółka z nori składniki:

-1 arkusz Liści nori alg morskich House of Asia

-1 jajko

-2 plastry marchewki

Sposób przygotowania: jajko ugotuj na twardo, obierz i delikatnie osusz. Arkusz nori potnij na cienkie paski i owiń nimi jajko, tak aby przypominało paski pszczoły. Z marchewki wykrój kształt skrzydełek i umieść w jajku.

Wrap ze stripsami z kurczaka składniki:

1 Wrap pszenny Case de Mexico

-1 łyżka Słodkiego sosu sojowego House of Asia

-1 łyżka Sosu ostrygowego House of Asia

-2 łyżki Sosu satay Ros Thai Thai

-1/2 piersi z kurczaka pokrojonej w paski

-Kilka liści sałaty

-1 pomidor pokrojony w cząstki  

-1 dojrzałe awokado pokrojone w plastry

1 łyżka majonezu 

-Olej rzepakowy do smażenia 

Sposób przygotowania: Wymieszaj sos sojowy z ostrygowym i zamarynuj kurczaka, a następnie usmaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor, potem odsącz na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu. Wrap podgrzewaj na suchej, ciepłej patelni po 30 sekund z każdej strony, potem posmaruj majonezem i ułóż kolejno: sałatę, kurczaka, pomidory oraz awokado. Zwiń jak krokiet. Wrapy pokrój na mniejsze kawałki i przełóż do przegródki z sosem satay. Wszystkie składniki bento poukładaj w oddzielnych przegródkach i ciesz się kolorowym oraz smacznym posiłkiem.

bento do szkoły

Bento do pracy – zestaw nr 1

Składniki:

Bakalie.

Pokrojone: pomidorki cherry, ½ papryki i ½ ogórka. 

Ryż smażony z marynowaną cebulką składniki: 

-150 g ugotowanego Ryżu jaśminowego Lotus Rice

-1 łyżeczka Pasty z czosnku House of Asia lub 2 ząbki czosnku drobno posiekane

-2 łyżki Sosu sojowego jasnego House of Asia-½ czerwonej cebuli pokrojonej w drobną kostkę

-1 jajko 

-2 łyżki oleju 

Marynowana cebulka składniki:

-50 ml Octu ryżowego House of Asia

-1 czerwona cebula 

-100 ml wody 

-50 g cukru

Sposób przygotowania: Cebulę pokrój w cienkie plastry i przełóż do słoika. Ocet, wodę i cukier zagotuj, wystudź i zalej cebule, po 30 minutach będzie gotowa. Rozgrzej patelnię i na oleju podsmaż czosnek z cebulą, następnie dodaj rozmącone jajko, poczekaj, aż się zetnie, dodaj ryż, sos sojowy, całość smaż 6-8 minut. Przełóż do pudełka i posyp marynowaną cebulką. 

Kurczak w sosie miodowo-czosnkowym składniki:

-1 saszetka Pasty miodowo-czosnkowej House of Asia  

-1 łyżka Sosu sojowego jasnego House of Asia

-1 łyżka Sosu ostrygowego House of Asia

-1 łyżka Sezamu Białego House of Asia 

-1 pierś z kurczaka pokrojona w większą kostkę

-1 jajko 

-50 g mąki kukurydzianej 

-Olej do smażenia

Sposób przygotowania: Wymieszaj ze sobą sos sojowy, ostrygowy, jajko, mąkę i zamarynuj kurczaka. Usmaż mięso na rozgrzanym oleju na złoty kolor, następnie przełóż do miski i wymieszaj z pastą miodowo-czosnkową, pod koniec posyp sezamem. 

Wszystkie składniki bento poukładaj w oddzielnych przegródkach i ciesz się kolorowym oraz smacznym posiłkiem.

Bento zamiast kanapek

Bento do pracy – zestaw nr 2

Ulubione warzywa (np. pomidorki cherry, marchewka lub ogórek w słupkach, zblanszowane różyczki brokułu).

Ulubione owoce (najlepiej sezonowe).

Sałatka z glonami wakame składniki:

30 g Wodorostów wakame House of Asia

1 łyżka Sosu sojowego jasnego House of Asia

Kilka kropel Oleju sezamowego House of Asia

2 łyżki uprażonego wcześniej Sezamu Białego House of Asia 

1 średni ogórek 

Sposób przygotowania: Wakame przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wystudź i przełóż do miski.  Ogórka obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach, odciśnij z nadmiaru wody i przełóż do miski z wakame. Pod koniec całość posyp sezamem, skrop olejem sezamowym i dopraw sosem sojowym.


Sajgonki wege z tofu składniki:

4 arkusze Papieru do sajgonek i spring rolls bez namaczania House of Asia

½ opakowania Bezglutenowego makaronu Vermicelli z fasoli Mung House of Asia

2 łyżki Sosu śliwkowego Sosu Ros Thai Thai 

1 marchewka pokrojona w paski 

1 ogórek zielony pokrojony w paski 

50 g blanszowanej fasolki szparagowej 

1 mała sałata rzymska baby

1 mały pęczek zielonej dymki

½ kostki tofu pokrojonego w długie paski

Olej do smażenia

Sposób przygotowania: Przygotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wystudź. Tofu usmaż na patelni na rumiany kolor. Papier ryżowy rozłóż na desce, następnie ułóż od brzegu liście sałaty, pozostałe pokrojone warzywa, tofu oraz makaron, zwiń w ciasną rolkę, przetnij na pół i podawaj z sosem śliwkowym. 

Wszystkie składniki bento poukładaj w oddzielnych przegródkach i ciesz się kolorowym oraz smacznym posiłkiem.

Bento zamiast kanapek

 

Źródło wpisu: informacja prasowa
Obraz JunHyun Cho z Pixabay
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close