Podróże 20 grudnia 2019

Jak przekroczyć granicę z dzieckiem

Jak przekroczyć granicę z dzieckiem to pytanie, na które odpowiedź wcale nie jest oczywista. Wszystko zależy od tego, do jakiego kraju chcemy się wybrać i z kim dziecko będzie podróżowało.

Jak przekroczyć granicę z dzieckiem – strefa Schengen

Strefa Schengen jest obszarowo zbliżona do Unii Europejskiej, ale nie jest z nią tożsama. Należą do niej kraje wchodzące w skład UE: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, oraz cztery kraje, które nie należą do Unii: Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

Trzeba koniecznie pamiętać, że do Strefy Schengen nie należą wszystkie kraje wchodzące w skład UE. Z granicznego sojuszu wyłamały się: Cypr, Bułgaria, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania oraz Chorwacja. Cypr, Bułgaria, Rumunia i Chorwacja mają przystąpić do tej strefy w bliżej nieokreślonym czasie, natomiast Irlandia i Wielka Brytania nie mają takich planów.

W strefie Schengen nie istnieją kontrole graniczne, co nie znaczy, że można się po niej poruszać bez dokumentów. Odpowiednie służby w każdej chwili mogą poprosić o okazanie dokumentów i musi je posiadać nawet dziecko. Tu do wyboru jest dowód osobisty lub paszport. Z wnioskiem o wydanie paszportu powinni wystąpić oboje rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Jeśli dziecko ukończyło pięć lat, musi być obecne przy składaniu wniosku.

Dowód osobisty można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy bez względu na adres zameldowania. Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne. Jeśli dziecko ukończyło pięć lat, musi być obecne przy składaniu wniosku.

Jak przekroczyć granicę z dzieckiem – kraje spoza strefy Schengen

W przypadku chęci wyjazdu do kraju spoza strefy Schengen dziecko obowiązkowo musi mieć paszport. O możliwości wpisania dziecka do paszportu jednego z rodziców (co było praktykowane jeszcze stosunkowo niedawno), trzeba zapomnieć. W obecnej chwili obowiązuje zasada: jedna osoba – jeden dokument, przy czym wiek osoby nie jest brany pod uwagę. Jeśli kraje, do których planowana jest podróż, wymagają wiz, dzieci także muszą je posiadać.

Jak przekroczyć granicę z dzieckiem – podróż z rodzicami

Jeśli dziecko podróżuje z obojgiem rodziców, nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Inaczej jest w przypadku podróży z jednym z rodziców. Wówczas drugi, jeśli nie zostały mu odebrane prawa rodzicielskie, musi na taką podróż wyrazić zgodę. Wymagana jest forma pisemna z potwierdzeniem notarialnym. W niektórych krajach jest ona wymagana obligatoryjnie, w innych nie i planując podróż, warto to sprawdzić. 

Jak przekroczyć granicę z dzieckiem – podróż z innym członkiem rodziny lub osobą niespokrewnioną

W przypadku gdy dziecko nie podróżuje ze swoimi opiekunami prawnymi, osoby towarzyszące dziecku bezwzględnie powinny mieć pisemne i notarialnie potwierdzone zezwolenie na taką podróż. Nawet jeśli nie żąda tego kraj docelowy, o takie zezwolenie mogą poprosić kontrole w krajach tranzytowych. Inną kwestią są linie lotnicze, które często wymagają tego rodzaju dokumentów i nawet udostępniają odpowiednie formularze.

Jak przekroczyć granicę z dzieckiem – o czym jeszcze warto pamiętać

Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). Warunkiem jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek o wydanie takiej karty składa się w oddziale NFZ. Karta jest bezpłatna i dostaje się ją od razu. Karta ważna jest w nagłych wypadkach losowych, nie obejmuje leczenia planowego.

Wyjeżdżając do krajów spoza UE i EFTA warto sprawdzić, jakie obowiązują w nim zasady korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Ważne: Przepisy dotyczące podróżowania za granicę, a także wewnętrzne przepisy w krajach pobytu zmieniają się szybciej niż pogoda w górach, dlatego trzeba je sprawdzać bezpośrednio przed wyjazdem, a nie np. miesiąc wcześniej.

Podobnie warto sprawdzić termin ważności dokumentów, jeśl nie były wyrabiane tuż przed podróżą. pamięć ludzka jest zawodna, a czas płynie szybko… 

Zdjęcie: Pixabay

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close