Lifestyle 30 marca 2024

Rozliczenie JDG – do kiedy i jak to zrobić?

W okresie rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą zwrócić szczególną uwagę na terminy i procedury związane z rozliczeniem. Biuro Rachunkowe Precyzja zapytało ekspertów, do kiedy i jak należy dokonać rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z zaniedbania tego obowiązku.

Do kiedy należy rozliczyć jednoosobową działalność gospodarczą?
Rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest kluczowym momentem dla każdego przedsiębiorcy, który decyduje się prowadzić własny biznes. Dla wielu osób jest to nie tylko obowiązek, ale również sposobność do podsumowania wyników swojej działalności. Jak podkreśla Olga Bielecka, partner w Biurze Rachunkowym Precyzja:
„Termin rozliczenia działalności gospodarczej zależy od formy opodatkowania, na którą zdecydował się przedsiębiorca. Dla większości jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczają się na zasadach ogólnych, termin ten przypada na 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednak w przypadku wybrania opodatkowania kartą podatkową czy ryczałtem ewidencjonowanym terminy te mogą się różnić”.
Ponadto ważne jest, by przedsiębiorcy pamiętali o możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz odliczeń, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny rozmiar należnego podatku. Olga Bielecka zaznacza:
„Każdy przedsiębiorca powinien dokładnie analizować swoją sytuację podatkową, aby nie przegapić żadnej okazji do optymalizacji swoich zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym jest tutaj nieocenionym wsparciem”.
Rozliczenie podatkowe jest procesem, który wymaga dokładności i uważnego śledzenia zmian w przepisach. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, czy też współpracę z biurem rachunkowym, kluczowe jest utrzymywanie porządku w dokumentacji i świadome zarządzanie finansami swojej działalności.
Jakie są formy rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej?
Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest kluczowym elementem prowadzenia biznesu i zapewnienia prawidłowego rozliczania finansów. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania, która najlepiej odpowiada charakterowi i skali biznesu. W Polsce przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form rozliczeń podatkowych, które różnią się między sobą zasadami rozliczania, a co za tym idzie – mogą mieć duży wpływ na optymalizację podatkową działalności. W Biurze Rachunkowym Precyzja, specjalizującym się w obsłudze mikroprzedsiębiorstw, specjaliści często spotykają się z pytaniami dotyczącymi tego, jaką formę opodatkowania wybrać. Poniżej przedstawiono przegląd dostępnych opcji, które mogą pomóc przedsiębiorcom w podjęciu najlepszej decyzji.
1. Podatek liniowy
Podatek liniowy charakteryzuje się stałą stawką podatku, wynoszącą 19% uzyskiwanego dochodu, niezależnie od jego wysokości. Jest to prosta i przejrzysta forma opodatkowania, która może być korzystna dla osób osiągających wysokie dochody, ponieważ nie są one obciążone progresywną skalą podatkową.
2. Skala podatkowa
Skala podatkowa (podatek dochodowy) to najbardziej popularna forma opodatkowania, która zakłada opodatkowanie dochodu według dwóch stawek: 12% i 32%. Stawka zależy od wysokości osiągniętego dochodu – im wyższe zarobki, tym wyższy podatek. Skala podatkowa jest często wybierana przez przedsiębiorców o zróżnicowanych dochodach.
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt jest formą uproszczonego rozliczenia podatku, gdzie podatek naliczany jest od przychodu, a nie dochodu. Stawki ryczałtu mogą wynosić od 2% do 17% i są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Ryczałt jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy mają niskie koszty uzyskania przychodu.
4. Karta podatkowa
Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, gdzie wysokość podatku jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez właściwy urząd skarbowy i nie zależy bezpośrednio od osiąganego przychodu czy dochodu. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla niewielkich firm, działających w określonych branżach i spełniających kryteria określone w przepisach.
Jakie koszty można odliczyć w jednoosobowej działalności gospodarczej?
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale również daje szansę na optymalizację podatkową poprzez odliczenie kosztów uzyskania przychodu. Wykorzystanie tej możliwości może znacząco wpłynąć na obniżenie podatku dochodowego. W Biurze Rachunkowym Precyzja, które specjalizuje się w obsłudze mikroprzedsiębiorstw, pracownicy często spotykają się z pytaniem: jakie koszty można odliczyć, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą? Odpowiedź na to pytanie nie jest zawsze jednoznaczna, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności czy sposób jej rozliczania.
Koszty bezpośrednio związane z działalnością
Pierwszym i podstawowym kryterium, które należy uwzględnić, jest bezpośredni związek ponoszonego kosztu z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak zaznacza Olga Bielecka, partner w Biurze Rachunkowym Precyzja: „Każdy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym ma prawo odliczyć od przychodu wszystkie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Obejmuje to zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne”.
Przykłady kosztów do odliczenia
Do najczęściej odliczanych kosztów należą:
koszty zakupu towarów i materiałów bezpośrednio związanych z produkcją lub świadczeniem usług,
wydatki na reklamę i promocję działalności,
koszty wynajmu powierzchni biurowych czy magazynowych, a także opłaty za media,
wydatki na usługi obce, w tym na usługi księgowe, prawne czy informatyczne,
koszty pojazdów używanych w działalności, w tym amortyzacja, paliwo, ubezpieczenie,
opłaty za korzystanie z narzędzi i licencji, które są niezbędne do prowadzenia działalności.
Koszty uzyskania przychodów a rodzaj opodatkowania
Warto pamiętać, że sposób rozliczenia kosztów może różnić się w zależności od wybranej formy opodatkowania.
„Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych lista dopuszczalnych do odliczenia kosztów jest ograniczona i określona w przepisach. Natomiast przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym przedsiębiorca ma większą swobodę w kwalifikowaniu wydatków jako koszty uzyskania przychodu” – dodaje Olga Bielecka.
Dokumentowanie kosztów
Niezbędne jest również właściwe dokumentowanie wszystkich kosztów, które przedsiębiorca zamierza odliczyć. Jak podkreśla Olga Bielecka:
„Dokładna dokumentacja jest kluczowa dla potwierdzenia związku wydatków z działalnością gospodarczą. W przypadku kontroli skarbowej każdy koszt powinien być poparty odpowiednimi dowodami zakupu czy fakturami”.
Źródło informacji: Biuro Rachunkowe Precyzja
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Zdrowie 29 marca 2024

Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej: młodzi pacjenci z ChAD wciąż czekają na ogólnodostępną farmakoterapię

Skuteczność leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), z którą mierzy się nawet ok. 2 proc. dzieci i młodzieży, zależy przede wszystkim od przywrócenia równowagi biologicznej w ośrodkowym układzie nerwowym. Osiągnąć ją można stosując bezpieczną farmakoterapię – tymczasem jedyny preparat stosowany w monoterapii rekomendowany najmłodszym pacjentom w leczeniu epizodu depresji w przebiegu ChAD przez światowe towarzystwa naukowe nadal czeka w Polsce na refundację.

Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie charakteryzujące się występowaniem skrajnych wahań nastroju: od depresji po hipomanię, czyli stan nadmiernej i nieuzasadnionej euforii. Jak w większości tego typu chorób niezwykle istotne dla zdrowia i komfortu życia pacjenta jest uzyskanie prawidłowej diagnozy i rozpoczęcie skutecznego leczenia na możliwie wczesnym etapie. ChAD może wystąpić w każdym wieku, choć zazwyczaj pierwsze objawy obserwowane są już w późnym okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości, częściej przybierając formę epizodów depresji niż hipomanii.

„Bardzo często powtarzam, że pierwszymi i najważniejszymi diagnostami są osoby dorosłe, mające codzienną styczność z nastolatkiem: rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Zaalarmowani zmianą jego zachowania, impulsywnością czy pogorszeniem wyników w nauce, powinni nie bać się zgłaszać do specjalistów. Zdecydowanie lepiej się pomylić, niż przeoczyć bardzo poważny problem medyczny” – tłumaczy dr Aleksandra Lewandowska, krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Życie z chorobą afektywną dwubiegunową wiąże się z koniecznością zachowywania stałej czujności. To także świadomość, że bez przyjmowania właściwych leków, aktywności fizycznej, odpowiedniego snu, utrzymywania rutyny i dbania o siebie mózg może obrócić się przeciwko człowiekowi. Osoby cierpiące na ChAD często zadają sobie pytanie: jaka reakcja emocjonalna jest „prawdziwa” i „uzasadniona”, a jakie reakcje są objawami zaburzenia?

Wahania nastroju i zmiany w zachowaniu powodują, że osobom z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej może być trudniej utrzymać stabilne relacje. Dodatkowo nadal utrzymują się liczne uprzedzenia i błędne przekonania związane z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, co może utrudniać otwarte szukanie pomocy” – zaznaczają Urszula Szybowicz i dr Katarzyna Gustavsson z Fundacji Nie Widać Po Mnie, zajmującej się psychoedukacją w zakresie zdrowia psychicznego.

Codzienne funkcjonowanie z chorobą afektywną dwubiegunową wymaga stałego leczenia – nie tylko oddziaływań psychospołecznych, lecz także właściwie dobranej terapii farmakologicznej.

„Jeśli lekarz błędnie włączy farmakoterapię depresji, to niestety konsekwencje są bardzo poważne: dochodzi wówczas do nasilenia objawów związanych z chorobą afektywną dwubiegunową. Nieadekwatne czy opóźnione leczenie wiąże się także z pogorszeniem jakości życia, a także gorszą współpracą z pacjentem i rodziną” – wyjaśnia dr Aleksandra Lewandowska.

W farmakologicznym leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej głównym celem jest „uporządkowanie” zakłóconych procesów przekaźnictwa w mózgu: głównie dopaminergicznego, noradrenergicznego i glutaminergicznego. Podstawą jest farmakoterapia, gdyż bez osiągnięcia remisji lub znacznej redukcji objawów niemożliwe jest wdrożenie odpowiedniego oddziaływania psychospołecznego – pacjent nie jest w stanie współpracować ze specjalistami.

Szacuje się, że z ChAD na co dzień mierzy się od 3 do 5 proc. populacji ogólnej i około 2 proc. dzieci oraz młodzieży. Przez dekady zaburzenia takie jak depresja, psychoza czy choroba afektywna dwubiegunowa były bagatelizowane i stygmatyzowane, tymczasem cierpiący na nie pacjenci posiadają takie samo prawo do uniknięcia swoistej „odysei diagnostycznej” oraz dostępu do skutecznego leczenia opartego na najbardziej aktualnej wiedzy medycznej, jak wszyscy inni.

Jednak nawet w przypadku trafnej i szybkiej diagnozy najmłodsi polscy pacjenci i ich bliscy zderzają się z olbrzymim problemem, ponieważ lek skuteczny w leczeniu epizodów depresji (czyli tych najczęstszych w ChAD) u dzieci nie doczekał się wciąż w naszym kraju refundacji.

Chodzi o jedyny zarejestrowany przez FDA (Agencja Żywności i Leków – przyp. red.) preparat zawierający cząsteczkę czynną lurazydon, rekomendowany przez towarzystwa naukowe do leczenia epizodów depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej już od 10. roku życia. Obarczony jest on najmniejszym ryzykiem objawów niepożądanych, ponieważ ma znikomy wpływ na przyrost masy ciała oraz na układ sercowo-naczyniowy.

Obecnie refundacja obejmuje kilka preparatów stosowanych w epizodach maniakalnych oraz epizodach mieszanych, jednak żaden z nich nie jest przeznaczony do stosowania w epizodach depresji u pacjentów młodzieżowych w przebiegu ChAD, czyli na etapie, kiedy „włączenie” farmakoterapii jest bezwzględnie wskazane. I choć psychiatrzy zalecają preparat zawierający lurazydon, to bez refundacji jego cena dla większości rodzin jest zbyt wysoka.

„W przypadku dorosłych pacjentów w leczeniu epizodów depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej mamy jeszcze kilka preparatów, które są rekomendowane, mają rejestrację i refundację. W przypadku dzieci jednak takie alternatywy po prostu nie istnieją” – dodaje krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

Co istotne, omawiany preparat doczekał się rejestracji w Unii Europejskiej, a nawet objęcia refundacją polskiego Funduszu, tyle że przy leczeniu schizofrenii u dzieci od 13. roku życia. W chorobie afektywnej dwubiegunowej powszechnie stosuje się go w Stanach Zjednoczonych. O podobne rozszerzenie jego dostępności apelują dziś polscy lekarze i pacjenci z ChAD.

„Pomimo postępu w ostatnich latach Polska wciąż ma obszary wymagające poprawy, jeśli chodzi o sytuację osób cierpiących na ChAD. Przede wszystkim chodzi o kwestię innowacji w leczeniu, które wciąż są w naszym kraju dostępne z opóźnieniem lub w ograniczonym zakresie” – ocenia dr Katarzyna Gustavsson.

Eksperci zgodnie podkreślają, że szansa na podjęcie skutecznego leczenia nie może zależeć od kodu pocztowego, zamożności czy wieku pacjenta. Rozpoczęcie farmakoterapii w wieku rozwojowym to inwestycja w ich przyszłość, w komfortową i normalną dorosłość. A w kalendarzu nie ma lepszego momentu na przypomnienie potrzeb i oczekiwań również najmłodszych pacjentów niż przypadający na 30 marca Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej.

Środowisko lekarskie nieustannie apeluje o zniesienie barier prawnych i finansowych, uniemożliwiających większości rodzin borykających się z ChAD dostępu do odpowiedniej terapii” – konkluduje dr Aleksandra Lewandowska.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kultura 28 marca 2024

Rusza kolejny etap projektu JAZZ PO POLSKU „Dookoła Świata”

W kwietniu rozpocznie się drugi etap JAZZ PO POLSKU „Dookoła Świata” – projektu inspirowanego dokonaniami podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego. Przyjął on formę międzynarodowej trasy koncertowej, w ramach której polscy artyści w 2024 roku wystąpią w tak odległych zakątkach świata jak Chiny, Indie, Japonia, Kanada i Korea oraz krajach europejskich. Weźmie w nim udział czołówka aktualnej młodej sceny jazzowej. Muzycy zagrają ponad 60 koncertów.

Projekt JAZZ PO POLSKU „Dookoła Świata” zainaugurują w kwietniu koncerty laureatów festiwalu Jazz Juniors – JAH Trio oraz Unleashed Cooperation. JAH Trio wystąpi w dniach 11-12 kwietnia na Odd Sound Jazz Festival w Montrealu, w Kanadzie, natomiast w dniach 4-27 kwietnia Unleashed Cooperation zagra trasę na Bałkanach i krajach Trójmorza, gdzie odwiedzą m.in. Austrię, Chorwację, Macedonię, Mołdawię, Serbię, Słowację i Węgry. Następnie od 16 do 30 kwietnia, na trasie koncertowej w Indiach i Bangladeszu, wystąpi duet Piotr Damasiewicz – Kuba Wójcik. Polscy muzycy we współpracy z lokalnymi artystami w obu krajach stworzą wydarzenia specjalne oraz poprowadzą warsztaty dla lokalnych studentów. 30 kwietnia wezmą także udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Jazzu w New Delhi. Od 19 kwietnia na trasie koncertowej w Chinach występować będzie Confusion Project z gościnnym udziałem włoskiej wokalistki Simony De Rosy. Artyści zagrają 14 koncertów i wystąpią m.in. w klubach Blue Note w Pekinie i Lincoln Center w Szanghaju. 18 maja na Festiwalu Kultury Polskiej w Tokio pojawi się na dwóch koncertach duet Piotr Damasiewicz – Aleksandra Kryńska. 10 czerwca na Chisinau Jazz Festival w Mołdawii zagra Unleashed Cooperation, natomiast w dniach 24-26 czerwca na jubileuszowej 30. edycji festiwalu Klaipeda Castle Jazz Festival na Litwie zaprezentuje się Tomasz Chyła Quintet.

W drugiej połowie roku, w ramach projektu JAZZ PO POLSKU „Dookoła Świata”, polscy artyści odwiedzą równie dalekie zakątki świata, takie jak Chiny, Egipt, Indonezję i Koreę. 21 czerwca na festiwalu Make Music w Hongkongu wystąpi zespół HoTS, a następnie zadebiutuje w Chinach na trasie koncertowej, podczas której zagrają 12 koncertów. Na początku sierpnia na Ubud Jazz Festival na wyspie Bali w Indonezji wystąpi trio Zagorski – Skowroński – Galas. Następnie na przełomie sierpnia i września w Chinach koncertować będzie międzynarodowy kwartet Rafała Sarneckiego, m.in. dwukrotnie w Lincoln Center w Szanghaju (30-31 sierpnia) oraz dzień później w JZ Club w Hangzhou. Unleashed Cooperation zagra 11 października na Etno Jazz Festiwal w Kiszyniowie w Mołdawii, następnie w dniach 24-26 października na Jazz In Albania Festival w Tiranie w Albanii oraz 1 listopada na Cairo Jazz Festival w Egipcie. Projekt zakończy się pod koniec listopada trasą klubową w Korei w wykonaniu Mateusz Gawęda Trio.

Projekt JAZZ PO POLSKU „Dookoła Świata” rozpoczął się w maju zeszłego roku i potrwa do końca 2025 r. W ciągu trzech lat polscy artyści odwiedzą 20 krajów i zagrają ponad 100 koncertów na 4 kontynentach. Dotychczas odbyło się ponad 60 koncertów w 10 krajach.

Projekt JAZZ PO POLSKU „Dookoła Świata” inspirowany jest dokonaniami polskiego podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego, który jako pierwszy Polak z własnej inicjatywy okrążył świat. Strzelecki odbył niezwykłą podróż w latach 1834-1843 podczas, której prowadził rozległe badania geologiczne i geograficzne, przyczyniając się do rozwoju wiedzy o współczesnym świecie.

Projekt JAZZ PO POLSKU „Dookoła Świata” realizowany jest przez Fundację JAZZ PO POLSKU we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi na całym świecie, jak również z wieloma partnerami lokalnymi. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Partnerami są: Instytut Adama Mickiewicza, Polskie Linie Lotnicze LOT, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Fundacja Instytut Dyplomacji Gospodarczej. Patroni medialni: Trójka Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa oraz Magazyn Jazz Forum.

Fundacja JAZZ PO POLSKU jest organizacją NGO prezentującą szerokie spektrum możliwości polskich artystów młodego pokolenia. Pomaga w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy kulturalnej i integruje środowiska artystów wielu krajów. Dąży do odświeżenia i umocnienia wizerunku polskiego jazzu w świadomości zagranicznych odbiorców. Od 2012 r. w ramach JAZZ PO POLSKU odbyło się ponad 350 wydarzeń w 20 krajach. Wzięło w nich udział 150 muzyków. W ramach organizowanych projektów również w Polsce odbywają się koncerty polskich i zagranicznych artystów.

Podsumowanie projektu JAZZ PO POLSKU „Dookoła Świata” w 2023: https://youtu.be/5RJbFADHmyc?si=pE3sO8eFvECJgmKc

HARMONOGRAM KONCERTÓW JAZZ PO POLSKU „DOOKOŁA ŚWIATA” 2024

4-10 kwietnia MACEDONIA, SERBIA

UNLEASHED COOPERATION

Krzysztof Kuśmierek – saksofon, Patryk Rynkiewicz – trąbka, Patryk Matwiejczuk – piano, Flavio Gullotta – kontrabas, Stanisław Aleksandrowicz – perkusja

03.04 SERBIA, Subotica, Jazzire Festival

04.04 SERBIA, Belgrad, Vikasha Jazz Club

05.04 MACEDONIA, Bitola, Jazz Factory Festival

06.04 MACEDONIA, Skopie, Audiokultura

08.04 SERBIA, Nisz, Koncept 22

09.04 SERBIA, Sombor, Kljun

10.04 SERBIA, Nowy Sad, CK13

Wideo: https://youtu.be/O-lBbmyrqg4?si=r8DnFzaUvEs8fWlY

11-12 kwietnia KANADA

JAH Trio

Jan Jarecki – piano Michał Aftyka – kontrabas Marcin Sojka – perkusja

11.04, KANADA, Montreal, Odd Sound Jazz Festival, École de musique Vincent D’Indy, warsztaty

11.04, KANADA, Montreal, Odd Sound Jazz Festival, Cassa Obscura, jam session

12.04 KANADA, Montreal, Odd Sound Jazz Festival, O Patro Vys Jazz Club

Wideo: https://youtu.be/ie5OcbI-7o8?si=bJCni5dW48mKibHR

20-27 kwietnia SŁOWACJA, WĘGRY, CHORWACJA, AUSTRIA, SŁOWENIA

UNLEASHED COOPERATION

Krzysztof Kuśmierek – saksofon, Patryk Rynkiewicz – trąbka, Patryk Matwiejczuk – piano, Flavio Gullotta – kontrabas, Stanisław, Aleksandrowicz – perkusja

20.04 SŁOWACJA, Bańska Bystrzyca, Hogo Fogo

21.04 SŁOWACJA, Brno, Jazzový bar U kouřícího králíka

22.04 WĘGRY, Budapeszt, If Jazz Cafe

24.04 CHORWACJA, Zagrzeb, JazzHR Festival

25.04 AUSTRIA, Graz, Cafe Wolf

26.04 SŁOWENIA, Prulcek

27.04 SŁOWACJA, Bratysława, Jazztikot

16-30 kwietnia BANGLADESZ, INDIE

PIOTR DAMASIEWICZ – KUBA WÓJCIK

Piotr Damasiewicz – trąbka, Kuba Wójcik – gitara

16.04 INDIE, New Delhi/Safdarjung, The Piano Man, DUO

17.04 INDIE, New Delhi/Gurugram, The Piano Man, QUARTET feat. Aradhya Khurana – bas, Aditya Bhagavatula – perkusja

18.04 INDIE, New Delhi, The Piano Man, QUARTET feat. Aradhya Khurana – bas, Aditya Bhagavatula – perkusja

19.04 INDIE, Goa, The Flying Goat, QUARTET feat. Jonathan Furtado – bas, Judah Lobo – perkusja

20.04 INDIE, Kolkata, Skinny Mo’s Jazz Club, QUARTET feat. Aditya Servaia – bas, Anirudha Saha – perkusja

26.04 BANGLADESZ, Dhaka, Alliance Française de Dhaka, feat. Imran Ahmed – gitara, Saad Chowdhury – piano, Rahin Haider – saksofon, Mohaimin Karim – bas, Towfiq Arifin – perkusja

27.04 BANGLADESZ, Dhaka, 138 East

30.04 INDIE, New Delhi, International Jazz Day

19 kwietnia – 5 maja CHINY

CONFUSION PROJECT FEAT. SIMONA DE ROSA

Simona De Rosa – wokal, Michał Ciesielski – piano, Piotr Gierszewski – bas, Adam Golicki – perkusja

19.04 CHINY, Pekin, Blue Note

20.04 CHINY, Szanghaj, Blue Note

21.04 CHINY, Hangzhou, JZ Club

23.04 CHINY, Contemporary Music Academy

23.04 CHINY, Instytut Włoski w Pekinie

24.04 CHINY, Ambasada RP w Pekinie

25.04 CHINY, Pekin, Tsinghua University

26.04 CHINY, Changsha, Xiu Jazz Club

27.04 CHINY, Changsha, Xiu Jazz Club

01.05 CHINY, Shanghaj, Lincoln Center

02.05 CHINY, Shanghaj, Lincoln Center

03.05 CHINY, Zhuhai, Golden Jazz Academy

04.05 CHINY, Zhuhai, Golden Jazz Academy

05.05 CHINY, Zhuhai, Zhuhai International School

Wideo: https://youtu.be/uUzJbW-uLa4?si=_Kt2iFkTOoVYkDAm

18-21 maja JAPONIA

PIOTR DAMASIEWICZ – ALEKSANDRA KRYŃSKA

Piotr Damasiewicz – trąbka, Aleksandra Kryńska – piano

18.05 JAPONIA, Tokio, Festiwal Kultury Polskiej w Tokio (2 koncerty)

21.05 JAPONIA, Tokio, Hanamane

10 czerwca MOŁDAWIA

UNLEASHED COOPERATION

Krzysztof Kuśmierek – saksofon, Patryk Rynkiewicz – trąbka, Patryk Matwiejczuk – piano, Flavio Gullotta – kontrabas, Stanisław Aleksandrowicz – perkusja

10.06 MOŁDAWIA Chisinau Jazz Festival

21 czerwca – 7 lipca CHINY

HoTS

Mikołaj Poncyljusz – gitara, Wojciech Jachna – trąbka, Jakub Łępa – saksofon, Tymon Trąbczyński – kontrabas, Maks Olszewski – perkusja

21.06 CHINY, Hongkong, Make Music Festival

23.06 CHINY, Shenzhen, Penny Black Jazz Club

26.06 CHINY, Chongqing, NUTS Live House

27.06 CHINY, Nanjing, 1701 Live House

28.06 CHINY, Szanghai, Lincoln Center

29.06 CHINY, Szanghai, Lincoln Center

30.06 CHINY, Hefei, J&Z Cottage

03.07 CHINY, Pekin, Blue Note

04.07 CHINY, Xiamen, Real Live House

05.07 CHINY, Xiamen, Real Live House

06.07 CHINY, Shenzhen, Lavo

07.07 CHINY, Shenzhen, Lavo

Wideo: https://youtu.be/NFD5ZR06zFg?si=se3SIu5diemgv07y

26-28 czerwca LITWA

TOMASZ CHYŁA QUINTET

Tomasz Chyła – skrzypce, Emil Miszk – trąbka, Krzysztof Hadrych – gitara, Konrad Żołnierek – kontrabas, Sławek Koryzno – perkusja

26.06 LITWA, Klajpeda Castle Jazz Festival, Gargzdai Music school

27.06 LITWA, Klaipeda Castle Jazz Festiva, Klaipeda Franciscan monastery

28.06 LITWA, Klaipeda Castle Jazz Festival, main stage at Klaipeda Theater square

Wideo: https://youtu.be/Y_XLMuy_xZI

3 sierpnia INDONEZJA

Skowroński/Galas/Zagórski

Jakub Skowroński – saksofon, Kajetan Galas – hamond, Adam Zagorski – perkusja

03.08 INDONEZJA, Bali, Ubudvillage Jazz Festival

30 sierpnia – 1 września CHINY / RAFAŁ SARNECKI QUARTET

Rafał Sarnecki – gitara, Nathaniel Gao – saksofon, Danny Zanker – kontrabas, Victor Bastidas – perkusja

30.08 CHINA, Shanghai, Lincoln Center

31.08 CHINA, Shanghai, Lincoln Center

01.09 CHINA, Hangzhou, JZ Club

11 października MOŁDAWIA

UNLEASHED COOPERATION

Krzysztof Kuśmierek – saksofon, Patryk Rynkiewicz – trąbka, Patryk Matwiejczuk – piano, Flavio Gullotta – kontrabas, Stanisław Aleksandrowicz – perkusja

11.10 MOŁDAWIA, Kiszyniów, ETNO JAZZ FESTIVAL

23-26 października ALBANIA

UNLEASHED COOPERATION

Krzysztof Kuśmierek – saksofon, Patryk Rynkiewicz – trąbka, Patryk Matwiejczuk – piano, Flavio Gullotta – kontrabas, Stanisław Aleksandrowicz – perkusja

24.10 ALBANIA, Tirana, Jazzin Albania Festival (koncert klubowy)

25.10 ALBANIA, Tirana, Jazzin Albania Festival (koncert festiwalowy)

26.10 ALBANIA, Tirana, Jazzin Albania Festival (warsztaty)

1 listopada EGIPT

UNLEASHED COOPERATION

Krzysztof Kuśmierek – saksofon, Patryk Rynkiewicz – trąbka, Patryk Matwiejczuk – piano, Flavio Gullotta – kontrabas, Stanisław Aleksandrowicz – perkusja

1.11 EGIPT, Kair, Cairo Jazz Festival

27-30 listopada KOREA

MATEUSZ GWĘDA TRIO

Mateusz Gawęda – piano, Alan Wykpisz – kontrabas, Grzegorz Pałka – perkusja

27.11 KOREA, Seul, Evans Jazz Club

28.11 KOREA, Gimcheon, High School of Arts

29.11 KOREA, Busan, Buk-gu Culture and Arts Center

30.11 KOREA, Ulsan, Culture & Arts Center

01.12 KOREA, Daejeon. Cultural Foundation

Wideo: https://youtu.be/2RvHL2CIAU8?si=c3td6yEmc2F5OVk_

JAZZ PO POLSKU

 

Źródło informacji: Fundacja Jazz po Polsku

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
top-facebook top-instagram top-search top-menu go-to-top-arrow search-close